Till startsida
Webbkarta

Behörighetsutbildning i Försäkringsmedicin, 22,5 hp

Kurskod: MED101

Fristående kurs på avancerad nivå.

Kursen omfattar tre terminer och syftar till grundläggande behörighet inom ämnesområdet försäkringsmedicin för dig som skall arbeta med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, försäkringsbolag eller Försäkringskassan.

Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och förutsätter att du deltar aktivt. Den bedrivs gemensamt av enheterna för arbets- och miljömedicin och socialmedicin och innehåller fyra delkurser:

  • Grundkurs i försäkringsmedicin; 7,5 hp
  • Sjukförsäkring, hälsa och välfärd; 5,0 hp
  • Arbetsförmåga; 5,0 hp
  • Projektarbete; 5,0 hp
     

Samarbetspartners är Försäkringskassan, Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
I varje delkurs ingår tre kursträffar, med undantag av projektarbetet som påbörjas parallellt med övriga studier under första terminen och pågår under hela utbildningen.

Mellan kursträffarna bedrivs studier på hemmaplan med anvisad litteratur, inlämningsuppgifter och projektarbete. Kursen innehåller totalt tio kurssamlingar med sammanlagt 31 dagars schemalagd undervisning.  Kursen avslutas med två seminariedagar med presentation av projektarbeten.

Projektarbetet innebär att göra en systematisk litteraturgenomgång. En avgränsad specifik fråga skall belysas, t ex relationen mellan psykisk sjukdom och en påfrestande psykosocial arbetssituation, som höga krav i kombination med låg kontroll. Projektarbetet omfattar att söka relevant litteratur, läsa och systematiskt värdera denna litteratur och att dra slutsatser. Genomgången skall dokumenteras i en skriftlig rapport. Arbetet skall också presenteras muntligen och diskuteras med utsedd granskare. Att granska och diskutera ett projektarbete ingår också, liksom undervisning i projektmetodik, metodik för systematisk litteraturgranskning och klinisk epidemiologi.

Projektarbetet genomförs parvis (två personer gör en litteraturgenomgång och skriver tillsammans en rapport). Arbetet sker under handledning. Handledare utses av kursledningen.

Studieort: Göteborg.

Studietakt: Kvartsfart (25 %).

Kursperiod: 23 feb 2015 - 20 maj 2016.

Kostnader:
Ingen kursavgift.

Förkunskapskrav: Svensk läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt pågående eller avslutad specialistutbildning. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

För godkänd kurs krävs närvaro vid kurssamlingar, godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete.

 


 

Kursbeskrivning: Var god se kurs- och tidplan för mer information om kursens upplägg, datum för delkurser etc.

Kurs- och tidplanKontaktpersoner
Kursledare/examinator, professor Kjell Torén, tfn 031-786 62 62
Studierektor, specialistläkare Mathias Holm, tfn 031-786 62 79
Projekt-/kursadministratör Jenny Hanselius, 031-786 62 84

 

 

 

Ansökan till kursen

Anm-kod: GU-20655

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2014.
Ansökan görs på antagning.se
 

Anmäl dig så här

Antagningsenheten (GU)

Högskoleverkets betygsdatabas

Webbtjänster för studenter

Vad är GUL?

Ditt studentkonto

Logga in i Studentportalen


 

Registrera dig!

Nu när du tackat ja till din plats och påbörjat kursen, är nästa steg att registrera dig på kursen du vill läsa. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student den terminen och får delta i undervisningen på kursen. Registrering behövs även för att få studiemedel från CSN, kunna aktivera ditt GU-kort, komma åt GUL-aktiviteter samt skriva tentamen.

Läs mer här

Till sidans topp